Naheffingsaanslag wegenbelasting

Wegenbelasting berekenen:

U ontvangt een naheffingsaanslag als u de wegenbelasting te laat hebt betaald, niet het volledige bedrag of helemaal niet. De belastingdienst gaat in dit geval uit van verzuim waarna er een naheffingsaanslag volgt. De naheffingsaanslag is een rekening voor een voorgaande periode waarin u wegenbelasting verschuldigd was. Registratie van verzuim De belastingdienst houdt exact bij hoe vaak u een naheffingsaanslag ontvangt. Deze worden geregistreerd als verzuimen. Als u te laat bent met betalen wordt dit dus bijgehouden door de belastingdienst. Elk verzuim blijft voor een periode van een jaar geregistreerd. De boete die u moet betalen Het bedrag dat openstaat bij de belasting staat genoteerd op de naheffingsaanslag. Het bedrag dat de belastingdienst nog van u ontvangt kan verhoogd zijn met een boete. Hoeveel deze boet is hangt af van uw betalingsverleden. Als u in het jaar voorafgaand aan de naheffingsaanslag geen verzuim hebt gehad dat ontvangt u in ieder geval geen boet. Als u echter binnen het jaar voor de tweede keer verzuimd of vaker dan betaalt u € 49 boete. Dit bedrag is niet afhankelijk van de hoogte van de naheffingsaanslag. Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen waarom u er niet mee eens bent. Vervolgens kunt u eventueel nog een beroepschrift indienen.