Autoverzekering

Wegenbelasting berekenen:

Als u een auto koopt dan moet deze ook verzekerd zijn. Er zijn meerdere soorten autoverzekeringen waar u een keuze uit moet maken. Wat is het risico dat u wilt lopen? Wat wilt u verzekeren? Dat zijn vragen die u uzelf moet stellen als u een verzekering gaat afsluiten. Verzeker bewust en zorg dat u niet verzekerd bent voor iets wat u absoluut niet nodig hebt. Verzeker alleen het benodigde. WA verzekering In Nederland is het verplicht om de auto te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. Als u dan schade veroorzaakt aan eigendom van anderen is dat verzekerd. Dit is ter bescherming van iedereen die deelneemt aan het verkeer. De WA verzekering is de basis van elke autoverzekering. Hiernaast zijn er aanvullende verzekeringen beschikbaar die u tegen andere risico's indekken. Beperkt casco verzekering Als u een auto koopt die ouder is dan drie jaar is het verstandig om deze beperkt casco te verzekeren of misschien zelf alleen WA. Het wordt meestal aangeraden om een auto tussen drie jaar oud beperkt casco te verzekeren tot het achtste jaar waarna wordt overgestapt naar een WA verzekering. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van hoeveel risico u wilt lopen. De beperkt casco verzekering is uitgebreider dan de verplichte WA verzekering. U bent dan ook verzekerd tegen brand, diefstal, storm en ruitbreuk. In de polis staat exact omschreven voor welke schade u verzekerd bent. Als u schade aan uw auto krijgt dat vermeld is in de polis dan wordt dit vergoed door de verzekeraar. All risk verzekering: Met een all risk verzekering bent u WA verzekerd, hebt u de voordelen van een beperkt casco verzekering en bent u verzekerd voor nog meer zaken die niet onder deze verzekeringen vallen. De dekking van een all risk verzekering is het meest uitgebreid. Alle schade aan uw auto wordt vergoed. Als u slipt en van de weg raakt of uit de bocht vliegt dan is dit verzekerd met een all risk verzekering.